E grousse MERCI un AXA, fir d'Sponseren vun de Rucksäk fir eis U8 an U11!

E grousse MERCI un AXA, fir d'Sponseren vun de Rucksäk fir eis U8 an U11!

E ganz grousse Merci un AXA, déi am Kader vun eise 40 Joer HB MUSELDALL, flott Rucksäk fir eis U8 an U11 Spiller a Spillerinnen gesponsert hunn!!