Nouveaux arrivants zu Gréiwemaacher

Nouveaux arrivants zu Gréiwemaacher

D'Integratiounskommissioun vun der Stad Gréiwemaacher huet zesumme mam Schäffen- a Gemengerot an de Maacher Veräiner déi nei Maacher Bierger*inne wëllkomm geheescht.

Den HB Museldall war natierlech och mat vertrueden. 

Wann och DU dech ugesprach fills, schreif eis eng Mail op info@hbmuseldall.lu